Home

Deze website beschrijft de gevaarlijke bijwerkingen en risico’s van de 3e en 4e generatie van anticonceptiepillen, oa overlijden door trombose. Deze anticonceptiepillen zijn o.a.

In Nederland werd de eerste dode geëist door het slikken van de anticonceptie pil: Diane-35. Toch wordt de omstreden pil niet van de markt gehaald, terwijl al in 2004 deze pil al een leven heeft geëist.
Lees hier het verhaal van Petra 23 jaar overleden door gebruik van de Diane-35 pil.

Officieel mag de Diane-35 pil alleen worden voorgeschreven voor acné en overbeharing, maar in de praktijk schrijven artsen ook veel off-label pillen voor, dus voor een ander doel dan oorspronkelijk bedoeld.  Het gebruik van deze pil kan leiden tot trombose (stolselvorming in bloed) ,  verlammingen, invaliditeit en overlijden.

In Nederland waren tot mei 2013 al 18 tragische sterfgevallen bekend. 23 patiënten zijn niet hersteld en hebben een levenslange handicap. 130 patiënten zijn hersteld met gezondheidsschade en 47 patiënten zijn herstellende. Lees hier meer over op pagina 8 van het Lareb Report on side-effect of Diane-35 van 17 mei 2013.

Sinds januari 2014 zijn 76 dodelijke slachtoffers bekend; lees de toelichting luister naar de uitzending van Argos Radio 1 op 25 januari 2014.

In Engeland moeten 60.000 huisartsen vrouwen waarschuwen over het sterk verhoogde risico van trombose en overlijden bij het gebruik van 3e generatie pillen; zie het artikel in de Daily Mail van 1 februari 2014.

In Frankrijk is de pil na vier dodelijke slachtoffers uit de handel gehaald, maar Minister Schippers laat de pil gewoon in de handel.

Lees de persoonlijke ervaring van Sun-Mi Venema, die invalide raakte door Meliane, in haar boek “Gevangen in mijn binnenwereld, het verhaal van een jonge vrouw met het locked-in syndroom” en het interview in tijdschrift AdRem van januari 2014.

Meld bijwerkingen bij Centrum Bijwerkingen Lareb en Stichting SIN-NL.